Vi är glada över att ha fått Hällingsjö Hus som ny kund inom Dokumenthantering.

Vi är glada över att ha fått Hällingsjö Hus som ny kund inom Dokumenthantering.Vi är glada över att ha fått Hällingsjö Hus som ny kund inom Dokumenthantering.

2019-03-07


Hällingsjö Hus som tidigare var kunder till Conoi AB har nu fått fem nya Sharp MX Multifunktionsskrivare till sina olika enheter i Hällingsjö och Ubbhult. Hällingsjö Hus producerar och prefabricerar skräddarsydda hus till både byggföretag och privatkunder, huvudverksamheten är byggnation av villor , men de producerar också tillbyggnader, parhus och flerfamiljshus.