Välkommen Camilla!

Välkommen Camilla!Välkommen Camilla!

2017-09-11


Vår försäljningsavdelning är nu förstärkt med Camilla Hermansson och hennes fokusområde är Sharps kompletta Betalningslösningar.
Camillas engagemang och positiva energi sprider sig snabbt inom och utanför företaget.

Lycka till Camilla!