Karlssons Varuhus Sverige AB

Karlssons Varuhus Sverige AB

Karlssons Varuhus Sverige AB


Hemsida: www.karlsson.se

Karlssons Varuhus Sverige AB är en varuhuskedja som finns på 10 orter runt om i Sverige, från Bräkne-Hoby i söder till Bollnäs i norr.

Multifunktionsskrivare från Sharp finns på HK och i alla varuhusen, via Sharps SOS system managerar vi service och tonerleveranser per automatik vilket är mycket uppskattat då det innebär att tillräckligt med toner alltid finns hos kund samt att periodiska underhåll av skrivarna görs i rätt tid.