IT Tjänster

IT TjänsterIT Drift

Nestil Private Cloud

Det finns många olika typer av molntjänster och de allra flesta mindre och medelstora IT företag är tredjepartsleverantörer åt stora hostingbolag. Vi på Nestil går som vanligt vår egen väg och har utvecklat en helt egen IT Plattform som vi själva äger och vidareutvecklar. En av många fördelar med detta och den viktigaste är att vi kan skräddarsy lösningar för våra kunder på ett helt unikt sätt, samtidigt kan vi också ta det fulla ansvaret för driften.

Vår IT Plattform är placerad i en av Göteborgs säkraste datahallar där all tänkbar redundans och säkerhet finns, trygg för Dig och för oss.

Nestil hybrid
Då allt fler affärssystem, CRM-system, lönesystem etc är WEB baserade så har idag det allmänna behovet av egen servermiljö i många fall begränsats eller i vissa fall t o m eliminerats. För att möte detta nya behov har vi tagit fram en driftstjänst där vi tar ansvaret för en IT miljö där tjänsterna är placerade i olika privata och publika moln.

Nestil stationär servermiljö
I vissa specifika fall är en stationär servermiljö på plats den bästa lösningen, i dessa fall erbjuder vi denna lösning och vi tar hand om både installationen och den löpande driften med uppdateringar etc.

Office365
Vi är en auktoriserad Microsoft Partner och vi tillhandahåller alla O365 licenser och du som kund betalar månadsvis för de licenser som du nyttjar. Exempel på vanliga O365 licenser är Exchange, Office och OneDrive.

Backup
På 90 talet pratade man bara i termerna Backup och alla nöjde sig med det, idag ser det annorlunda ut och nedan kan du se alla våra ”backuptjänster”.

Nestil Restore

Nestil Klient Backup

Nestil Business Continuety

Microsoft Sky Kick

Konsulttjänster
Som kund till Nestil får du hjälp på olika nivåer och i hela kedjan – från avlastning i vardagen till fullt ansvar för driften och vidareutvecklingen av ditt företags totala IT-miljö. Vi vill inte bara att du skall få en bra lösning, vi vill också försäkra oss om att vi ger den största möjliga nyttan av den i din verksamhet. Detta innebär att du som kund alltid får en objektiv konsultation där vi tar hänsyn till din historik, din person och din verksamhet.

Nedan ett urval av våra konsulttjänster
 Inventering av befintliga IT-miljöer
 Projektering och implementation av såväl nya som vidareutvecklade IT-miljöer
 Drift av molnbaserade och stationära servermiljöer
 Konsultation och managering av Office 365
 Utbildning
 Kompetensförstärkning
 Riskanalys

IT säkerhet
IT säkerhet är ett stort och vitt begrepp som innefattar både fysisk och mjukvarustyrd säkerhet.

Nestil Brandvägg
Beroende på vilken IT lösning och säkerhetsnivå ni väljer, skräddarsyr vi den brandväggslösning med de funktioner och skydd som krävs. All managering sker via av oss via vår portal, vi uppdaterar också kontinuerligt alla brandväggar för att ni skall ha bästa skydd.

Nestil Antivirus
Att alltid ha ett uppdaterat virusskydd i dina servrar och datorer är idag en självklarhet, att också ha det i din telefon är ett plus. För extra säkerhet kan vi även erbjuda övervakning av dina enheter och på så sätt minimera risken att du blir drabbad av viris, cryptolocker och trojaner.

Nestil Kryptering
Om du har känslig information sparad i din dator som absolut inte får komma ut så hjälper vi dig att installera ett krypteringsprogram som gör att ingen utomstående kan läsa dina dokument om du exempelvis skulle få din dator stulen.

GDPR
Den 25 maj 2018 träder de nya GDPR reglerna i kraft
Det börjar allt mer pratas om den nya Personuppgiftslagen som fr o m nu blir en gemensam för hela EU, de nya reglerna är helt klart en tydlig markering om att personuppgifter skall hanteras mycket mer återhållsamt. Vi på Nestil har tagit detta på största allvar och vi har redan tagit fram ett helt nytt GDPR säkrat IT avtal som alla befintliga och nya IT kunder skall skriva på.
Vi kommer också att under våren 2018 hålla utbildningar för våra kunder, och hjälpa dem att säkra upp sig i god tid innan den nya förordningen träder i kraft.

Nestil Nätverk
Att ha ett uppdaterat nätverk är A&O för att hela IT miljön skall vara säker och problemfri. Vi tar gärna ansvaret för hela ditt nätverk bestående av fiber, brandvägg, router, switch samt det trådbundna och trådlösa nätverket.

Nedan några av de nätverkstjänster som vi erbjuder

Nestil Brandvägg
Nestil Wi-Fi
Nestil Managerad Switch

Internet förbindelser
Låt oss hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig och dina specifika behov, när du tecknar din internet förbindelse via oss så är det vår First Line Support som du kontaktar om du har någon fråga eller problem med linan.

Licenser
Vi utvecklar och skräddarsyr licenslösningar i nära samråd mer våra kunder för att göra den administrativa hanteringen så enkel, kostnadseffektiv och juridiskt säker som möjligt. Vi tillhandahåller licenser från ett flertal mjukvarubolag och via ett s.k. CSP avtal fakturerar vi dig månadsvis för de licenser som du nyttjar.

Nedan några exempel på licenser som vi hanterar.
 Microsoft licenser
 Office365
 Adobe
 Bitdefender
 Kaseya
 WMWare
 Veeam
 Citrix

Nestil Klient som Tjänst

I vårt koncept ”effektiv arbetsplats” ingår en rad automatiserade funktioner som gör en vardag enklare och effektivare, några exempel nedan:

 Automatiserade uppdateringar
 Övervakning med larm
 Inventering av din klientmiljö
 Kvartalsvisa rapporter
 Fjärrsupport

SOS (Sharp Optimised Services)

Med detta system har vi ”on-line” kontroll över alla multifunktionsskrivare som vi har serviceavtal på. Vi kan nu utföra planerad underhållsservice innan felkoder dyker upp och vi kan automatiskt managera tonerleveranserna.
Detta är 

Nestil erbjuder ”Shared Computer Activation” för Office 365

What is Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus?

In September 2014, Microsoft enabled Shared Computer Activation (SCA) mode in Office 365 so that multiple Office 365 ProPlus users can share the same hardware in the following three scenarios:
Läs mer…