Support

SupportVi har avtal inom ett antal områden och i olika nivåer, nedan beskriver vi ett urval av våra avtal. Fem viktiga punkter som gäller för de flesta av våra avtal

  1. Du får en personlig tekniker som är väl insatt i ert företag
  2. Du får fri telefonsupport till vår First Line Support som är bemannad vardagar 08:00 till 17:00
  3. Du får Individuella sekretessavtal med alla berörda tekniker/projektledare på Nestil
  4. Du får vår IT policy som vi rekommenderar att alla på ditt företag signerar – för din skull
  5. 3 månaders löpande bindningstid

Business Hosting Avtal

Business Hosting är vår egen molntjänst, du har egna virtuella servrar som ingår i vår helt egenägda fullt redundanta utrustning som är placerad i en av Göteborgs absolut säkraste serverhallar.
Vi sköter driften och utvecklingen av din servermiljö, alla rekommenderade uppdateringar görs av oss och backup tas tre gånger per dygn.

Business Hosting All Inclusive avtal

Förutom att du har ”Business Hosting Avtalet” så är vi här dessutom din IT avdelning. Allt som rör din IT idag och i framtiden sköts av oss och vi tar det fulla ansvaret för allt från internetuppkopplingen, dina mjukvaror, dina licenser samt alla klientdatorerna och skrivarna. Vi ser till att du alltid har rätt utrustning för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Vi har täta regelbundna möten med dig för att säkerställa nuläget och framtidsplanerna. 

Driftsavtal serversupport

Enligt detta avtal supporterar vi din/dina stationära servrar, och vi löser löpande alla viktiga uppdateringar. Du får här både en proaktivitet plus att om något akut skulle hända så löser vi det per telefon via fjärrsupport eller så kommer vi ut och hjälper dig på plats.

Driftsavtal klientsupport

Enligt detta avtal supporterar vi dina klientdatorer. Via Kaseya Essentials löser vi löpande alla viktiga uppdateringar och vi har full koll på att dina datorer fungerar väl. Du får här både en proaktivitet plus att om något akut skulle hända så löser vi det per telefon via fjärrsupport eller så kommer vi ut och hjälper er på plats.

Driftsavtal server & klientsupport

Enligt detta avtal supporterar vi både din/dina stationära servrar samt alla klientdatorer, via Kaseya Essentials löser vi löpande alla viktiga uppdateringar. Du får här både en proaktivitet och om något akut skulle hända så löser vi det per telefon via fjärrsupport eller så kommer vi ut och hjälper dig på plats.

Inställelseavtal

Du blir med detta avtal en prioriterad kund och om något akut händer så löser vi det per telefon via fjärrsupport eller så kommer vi ut och hjälper dig på plats.

Business Backup Avtal

Detta är vår egen offsite backuptjänst som också är placerad i serverhallen där all tänkbar säkerhet och redundans finns, vi backar upp såväl enskilda datorer som stationära servermiljöer.