Förnyat förtroende hos Bjurfors

Förnyat förtroende hos BjurforsFörnyat förtroende hos Bjurfors

2017-07-25


Nestil och Sharp har sedan drygt fyra år tillbaka varit Bjurfors Partner för Dokumenthantering, att vi nu fått förnyat förtroende gläjder oss mycket! Utrullning av Sharps nya MX skrivare kommer att ske löpande under augusti månad.