Fakturascanning

FakturascanningDigitalisera hela faktureringsprocessen och eliminera fakturapärmarna!

Vi har tillsammans med SHARP valt Medius/Ascendo som gemensam samarbetspartner.

Det ger dig tillgång till de mest utvecklade och flexibla plattformarna på marknaden för elektronisk fakturahantering / fakturascanning. Enkla att använda, implementera och räkna hem.

Integration finns till de flesta affärssystem på marknaden.

Väljer du en lösning från oss får du ett snyggt och intuitivt gränssnitt i ditt multifunktionssystem och plattformsoberoende access till systemet.

processflödescirkel-svenska1

Elektronisk fakturahantering för bättre kontroll

Manuell eller pappersbaserad dokument- och fakturahantering är ofta både dyr och tidskrävande. En effektiv och automatiserad elektronisk fakturahantering innebär i stället minimerat pappersarbete, snabbare fakturahantering, bättre kontroll över dina leverantörsfakturor, minimerad risk för manuella fel och förbättrad insyn i företagets finanser.

Vi effektiviserar din fakturainsamling, validering och attestprocess, och stämmer av dina leverantörsfakturor mot förutbestämda affärsregler. Du kan spara upp till 90 % av företagets kostnader för hantering av leverantörsfakturor, samtidigt som du frigör resurser till mer affärsstrategiska arbetsuppgifter.