Centrina skolan välkomnas som ny kund inom dokumenthantering

Centrina skolan välkomnas som ny kund inom dokumenthanteringCentrina skolan välkomnas som ny kund inom dokumenthantering

2021-06-28


Centrina Lindholmen har 312 elever i årskurs 6 till 9. Alla årskurser har sina egna lokaler för den teoretiska undervisningen där de även har tillgång till mindre grupprum. Det finns ändamålsenliga specialsalar för bild, musik, slöjd, hemkunskap och NO samt en trevlig matsal.