Ännu en ny kund inom IT & dokumenthantering – Välkomna Wicab Container

Ännu en ny kund inom IT & dokumenthantering – Välkomna Wicab ContainerÄnnu en ny kund inom IT & dokumenthantering – Välkomna Wicab Container

2019-02-07


Till en början inriktade de sig på sjöfarts- och förrådscontainer men under årens gång har uthyrning av kyl- och fryscontainer ökat. Idag är de störst i Sverige på detta område.