Advokatfirman dNovo GDPR säkrar Nestil!

Advokatfirman dNovo GDPR säkrar Nestil!Advokatfirman dNovo GDPR säkrar Nestil!

2017-10-26


Som företag har vi ett stort ansvar gentemot våra medarbetare, -våra kunder, -våra leverantörer och övriga personer som finns namngivna i våra register enligt EU:s nya dataskyddsregler som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi tar dessa nya regler på största allvar har därför inlett ett samarbete med Advokatfirman dNovo om en total GDPR säkring av hela vår verksamhet som skall utföras i tre steg.

Det första steget vilket är nya IT avtal är nu klart och vi kommer succesivt att skriva om de befintliga avtalen med våra kunder, det som står näst på tur är en uppsäkring av oss själva och sedan kommer vi med start i Q1 -18 i samarbete med dNovo att erbjuda våra kunder hjälp med sin GDPR säkring.