IT & BUSINESS HOSTING

IT & BUSINESS HOSTING

Din engagerade IT Partner

IT & Business Hosting


Vårt Private Cloud, Business Hosting, som är i drift sedan 2007 hjälper
våra kunder till en effektiv vardag, dygnet runt – året runt.

Business Hosting


Vill du ha en kunnig, engagerad och långsiktig partner för IT-driften på ditt företag? Det får du med oss och vår hostade IT-miljö Business Hosting.

Läs mer

Tjänster


Grundtanken med vårt tjänsteutbud är att det skall täcka Ert företags behov vid projektering, installation och drift av en generell IT-miljö.

Läs mer

Avtal


Vill du att vi är din IT-avdelning och tar hela ansvaret, eller räcker det att vi finns tillhands när problem dyker upp?

Läs mer

Hårdvara


Då vi handlar av de stora distributörerna till bra avtalspriser är vi inte dyrare än andra, samtidigt får du rätt produkt för ditt användningsområde.

Läs mer